Wat is PicoSmart?

Bij het beheer van een netwerk van pijpleidingen is de onderhoudsstatus van de pijpleidingen een belangrijk aandachtspunt. Een onderdeel van pipeline integrity management is de inspectie van pijpleidingen van binnenuit. In de gasindustrie worden hiervoor “pigs” gebruikt. Dat zijn grote, cylindervormige robots die met relatief hoge snelheid door honderden kilometers pijpleiding worden geperst, waarbij ze de wanden inspecteren. Deze pigs kunnen echter alleen opereren in wijde pijpleidingen, die glad van binnen zijn en slechts zeer zacht glooiende bochten maken. Pijpleidingen met kleinere doorsnedes, met variabele middellijnen, scherpere bochten of oneffenheden veroorzaakt door kleppen en afsluiters en dergelijke, kunnen niet door bestaande pigs worden geinspecteerd.

Het idee van PicoSmart is om de taken van bestaande pigs te verdelen over meerdere kleine robots. Meerdere types van “pico pigs” gaan elk een deel van het benodigde werk doen. De intelligente “individuen” werken samen en vormen op die manier een “zwerm”. De pijpleidinginspecties worden uitgevoerd door de zwerm. Een voordeel van het opsplitsen van de functionaliteit in meerdere types robots is dat het relatief eenvoudig is om nieuwe types pico pigs toe te voegen aan de groep. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe vormen van detectie of van schadepreventie in te voeren. De zwerm haalt z’n energie bijvoorbeeld uit de gas- of vloeistofstroom. Pico pigs overleggen onderling waar welke types robots nodig zijn. Ook kan de zwerm bijvoorbeeld waar nodig de verdeling van pico pigs over het pijpleidingennetwerk aanpassen, slecht functionerende robots opruimen en de buitenwereld vragen om extra pico pigs van een bepaald type. Op deze manier zijn op termijn preventie, onderhoud en zelfs reparaties mogelijk. PicoSmart betekent “Pipeline Inspecting COllaborative Swarms for Maintenance And Repair Tasks”.

Het netwerk van coöperatieve pico pigs is feitelijk een actief sensor netwerk. Het is een zelfreddend geheel, dat zich aanpast aan de omstandigheden. PicoSmart beperkt zich niet tot gaspijpleidingen. Het principe is breder inzetbaar, zoals in netwerken van olie-, water- en rioolpijpleidingen en in de procesindustrie, maar ook in heel andere omgevingen, zoals voor inspectie en onderhoud van silo’s. Het concept is feitelijk algemeen toepasbaar bij inspectie en onderhoud van moeilijk toegankelijke omgevingen.Klik op het menu bovenaan om door de site te bladeren.